Hard skills

 • UX/UI Design
 • Ideation
 • User research
 • User & usability testing
 • Personas & Målgrupper
 • Customer journey mapping
 • Flowcharts
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Visuell kommunikation

Soft skills

 • Trygg ledare
 • Teamwork
 • Ansvarstagande
 • Nyfiken & Empatisk
 • Kommunikativ & Lyhörd
 • Drivande
 • Problemlösande
 • Organiserad
 • Kritiskt tänkande

Verktyg & program

 • Figma
 • Google Analytics
 • Office 365
 • Miro
 • Adobe
  • Xd
  • InDesign
  • Illustrator
  • Photoshop
Tidigare uppdragsgivare
Mitt i City
RankOne.global
HKM Publishing AB
Örebro Konserthus
Föreningen Scenit / Kulturhuset