mera

Hard skills

 • Idégenerering
 • User research
 • Användartestning
 • Personas & Målgrupper
 • Kundresekartor
 • Flödesscheman
 • Wireframes
 • Prototyping
 • Visuell kommunikation

Soft skills

 • Trygg ledare
 • Teamwork
 • Ansvarstagande
 • Nyfiken & Empatisk
 • Kommunikativ & Lyhörd
 • Drivande
 • Problemlösande
 • Organiserad
 • Kritiskt tänkande

Verktyg & program

 • Figma
 • Useberry
 • Google Analytics
 • Office 365
 • Miro
 • Adobe
  • Xd
  • InDesign
  • Illustrator

Tidigare uppdragsgivare