RankOne Global

En designsprint med syftet att göra plattformen mer användarvänlig samt få användarna mer engagerade och genom det få dem att bli mer aktiva och stanna kvar på sidan längre.

Vad & Varför

RankOne är gamingplattformen där du kan skapa en komplett profil över vem du är som spelare. Samla vad du har spelat, vad du vill spela i framtiden och alla dina kontakter på ett och samma ställe.

Det här var ett skarpt projekt som del av min utbildning. RankOne kontaktade vår klass då de behövde hjälp med att göra plattformen mer användarvänlig samt få användarna mer engagerade och genom det få dem att bli mer aktiva och stanna kvar på sidan längre.

Virtual 4-Day Design Sprint

Detta projekt genomfördes som en virtuell designsprint uppdelad på fyra dagar, vi utgick från AJ&Smarts sprintschema. Det var ett skarpt projekt där arbetsgruppen bestod av mig och tre andra gruppmedlemmar, personer från RankOne konsulterades som experter. Som Sprint lead och facilitator ledde jag gruppen genom sprinten. 

Sprintschemat

  • Måndag: Definierade utmaningen och började skissa på lösningar.
  • Tisdag: Med hjälp av olika metoder och övningar kom vi fram till vald lösning och skapade en storyboard.
  • Onsdag: Prototyping och rekrytering av testpersoner.
  • Torsdag: User testing, testade prototypen på målgruppen.

Sprintfrågorna

Genom att skapa HMW och Can we-frågor kom vi fram till tre huvudproblem som vi valde att fokusera på och detta blev våra tre sprintfrågor. Dessa var:

  • Kan vi infoga en social del för användarna där de kan använda sig av dms, chattgrupper/boards?
  • Kan vi samarbeta/integrera RankOne i andra tjänster/plattformar för att nå ut till fler?
  • Kan vi strukturera upp och göra om profilsidan så den blir mer lättöverskådlig och anpassningsbar för användaren?

Med dessa frågeställningar samt tidigare problembeskrivning i åtanke följde vi under fyra dagar sprintschemat för att ta fram en lösning och prototyp som vi även utförde användartester på. Resultatet presenterades för RankOne och kan även ses nedan. 

 

 

Före & Efter

Före. Vy av en annan användares profil. För att se vad denna användare delat och vilken information som fanns var du tvungen att skrolla ner. Det fanns ingen meny som samlade allt på ett ställe.
Efter. Den nya profilsidan. Med en statisk meny på vänster sida som samlar alla kategorier en användare har på sin sida, vilket gör det enkelt att ta del av den information man vill se. Här har vi även lagt till en public message board för att skapa sociala funktioner där användare kan skriva publika meddelanden till varandra eller lägga till en kommentar till en redan befintlig tråd. Här finns även en knapp för att skicka privata meddelanden till användaren samt en ny menysymbol för forumet vi skapat.
Före. Inne på kategorin Played. Här kunde man läsa om vad användaren spelat för spel och vad hen tyckte om dem. Det fanns även en kategori med namnet Abandoned. Sidan var rörig med mycket olika designelement och den saknade en tydlig överblick.
Efter. Den nya layouten på kategorin Played. Här visas endast bilder på de spel du spelat. Kategorin Abandoned har tagits bort.

Resultat

Played

För att läsa mer om vad användaren tyckte om spelet klickar man på bilden och får då upp all information som användaren valt att lägga till.

Add game

Vi ville förenkla processen att lägga till spel man spelat. För att lägga till klickar man på det vita plustecknet som syns i bakgrundens högra hörn. 

Här har vi skapat möjligheten att välja vilken konsol spelet finns på för att begränsa sökresultaten. Vi har även tagit bort kategorin Abandoned då vi tidigare fått feedback om att det upplevdes som negativt och dömande.

Personal Feed

Användarens egna personal feed. Här har vi lagt till ett nyhetsflöde som man kan anpassa själv så att det passar ens egna intressen. Här har vi även skapat en kalender där användaren kan lägga in event och annat hen finner intressant. 

Community

Den nya communitydelen. Här kan användaren skapa egna trådar eller läsa andras. Här läser man även sina egna privata meddelanden. 

Vad hände sen?

Det är i skrivande stund Mars 2022 och flera av de funktioner och idéer som var med i vårt förslag har redan implementerats. RankOne arbetar vidare med att utveckla sidan och implementera fler förbättringar allt eftersom. 

Personligen tyckte jag det var mycket roligt att få vara en del av och även leda en designsprint i ett skarpt projekt mot kund. Jag lärde mig mycket och fick använda mig av de designmetoder vi studerat samt utvecklas i min roll som ledare. 

 

Plattform

Desktop

roller & ansvarsområden

Sprint lead, facilitator, prototyping

category

date